Бүртгүүлэх


  • Хүссэн хэмжээгээрээ олон файл хөрвүүлнэ
  • Багц байршуулж байгаа тул та олон файлуудыг нэг нэгээр нь биш чирэх боломжтой болно
  • 100 ГБ хүртэл том файлуудыг хөрвүүлэх
  • 🚀 JPEG.to-д нэмэлт хөрвүүлэх хэрэгслийг нэмж оруулахыг хүсэх чадвартай байх